Biuletyn informacyjny

 

Oferta Inwestycyjna Gminy Kurzętnik

Park Przemysłowy Nielbark (materiał spakowany w formacie zip)


Oferta inwestycyjna

Gminy Kurzętnik  Investment offer

Kurzętnik

 

 


Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Sprzedaż mienia komunalnego

Dla Przedsiębiorców

Dla Interesanta

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Gazyfikacja

 

Gmina Kurzętnik - www.kurzetnik.pl
Konferencja podsumowująca GEOCERTYFIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 10:53

Image_24GEOCERTYFIKAT to tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Dnia 15 kwietnia w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbyła się konferencja podsumowująca GEOCERTYFIKAT, w której brało udział 40 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z województwa  warmińsko – mazurskiego. Szkoły wszystkich szczebli i przedszkola, ubiegające się o certyfikat, pokazały, że myślą i działają znacznie szerzej i prowadzą wiele zajęć pozalekcyjnych o różnorodnej formie. Z wielką przyjemnością i radością kapituła certyfikatu zapoznawała się z podejmowanymi inicjatywami dotyczącymi tworzenia lapidariów geologicznych, piaskownic peleontologicznych i archeologicznych, kolekcji skał i skamieniałości.

Organizatorem konferencji był Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie CENTRUM Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu oraz Zespół Szkól im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Więcej…
 
Monika w gronie stypendystów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 09:15

Image_317 kwietnia 2015 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wręczył stypendia artystom z Warmii i Mazur. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Spośród 70 złożonych wniosków Kapituła wyłoniła 14 najciekawszych projektów.

W gronie stypendystów znalazła się Monika Weisgerber, 22-letnia mieszkanka Kurzętnika. Monika jest obecnie studentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności muzyka sakralna. Wsparcie finansowe umożliwi jej zakup profesjonalnego instrumentu – cyfrowych organów z klawiaturą nożną, a tym samym doskonalenie warsztatu gry na organach.

Poprawiony: poniedziałek, 20 kwietnia 2015 10:21
Więcej…
 
Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
niedziela, 19 kwietnia 2015 13:35

mae123W niedzielę 19 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Gminy Kurzętnik Kobiet i Meżczyzn w Tenisie Stołowym.

Turniej rozegrany został zgodnie z przepisami PZTS systemem każdy z każdym. Organizatorami Turnieju były Gmina Kurzętnik i Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku. Sędzią głównym mistrzostw był Pan Jan Potomski.

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 13:55
Więcej…
 
ZIELONA ENERGIA W GMINIE KURZĘTNIK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 17 kwietnia 2015 06:51

Image_2W ramach popularyzacji wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim 16. kwietnia 2015r. zorganizowano Gminny Konkurs Wiedzy o OZE, w którym uczestniczyli uczniowie szkół gminy Kurzętnik. Inicjatywa jest kontynuacją przedsięwzięć podejmowanych przez lokalny samorząd promujących informacje o OZE.

Gmina Kurzętnik ustawicznie podejmuje działania akcentujące OZE, dokonano termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz modernizacji systemu centralnego ogrzewania na ekologiczne, samorząd uczestniczył także w ogólnopolskim konkursie Misja- Emisja zdobywając piątą lokatę w kraju, podczas inicjatyw lokalnych podejmuje dyskusje z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy, modernizuje oświetlenie uliczne wykorzystujące technologię LED. Dzieci ze szkół kurzętnickiej gminy uczestniczyły także w prelekcjach z zakresu energetyki odnawialnej.

Poprawiony: poniedziałek, 20 kwietnia 2015 05:37
Więcej…
 
Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 17 kwietnia 2015 06:36


Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WamaBOSS.


Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2015 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, które w ramach swojej działalności wspierają rozwój lokalny, dbają o środowisko naturalne, a także najwyższą jakość produktów, usług oraz procesów zarządzania.

Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk CSR (Corporate Social Resposibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) realizowanych w przedsiębiorstwach z regionu Warmii i Mazur. Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną.

W każdej z trzech kategorii – mikro, małe i średnie – kapituła konkursu przyzna tytuł Przedsiębiorcy Odpowiedzialnego Społecznie, laureaci otrzymają też statuetkę WaMaBOSS.

Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2015 06:55
Więcej…
 
IV Powiatowy Turniej „ Jestem mistrzem” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 16 kwietnia 2015 09:25

Image15 kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku odbył się IV Powiatowy Turniej „ Jestem Mistrzem” zorganizowany przez powiatowe koordynatorki ds. doradztwa zawodowego w szkołach, Panią Hannę Karczyńską i Panią Iwonę Krajewską we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Honorowy patronat nad turniejem objął Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty- Pani Grażyna Przasnyska, Starosta Nowomiejski- Pan Andrzej Ochlak oraz Wójt Gminy Kurzętnik- Pan Wojciech Dereszewski.

Poprawiony: czwartek, 16 kwietnia 2015 09:31
Więcej…
 
Podwórko NIVEA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 15 kwietnia 2015 11:12

Gmina Kurzętnik przystąpiła do konkursu "Podwórko NIVEA", w którym nagrodą jest budowa placu zabaw we wskazanej lokalizacji.

Urząd Gminy w Kurzętniku wskazał działkę w Małych Bałówkach, przy świetlicy wiejskiej.

Obecnie nie istnieje tam plac zabaw, dlatego tym bardziej zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w głosowaniu.

Głosy oddawać można codziennie, do dnia 30 kwietnia 2015 r. na stronie www.nivea.pl/podworko.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 11:17
 
Salon Samorządowy w Nowym Mieście Lubawskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 15 kwietnia 2015 08:59

Image_3Wójt Gminy Kurzętnik w poniedziałek 13 kwietnia wziął udział w Salonie Samorządowym zorganizowanym w Nowym Mieście Lubawskim. Uczestniczyli w nim także m.in. parlamentarzyści Urszula Pasławska i Tomasz Makowski, Poseł na Sejm RP Stanisław Żelichowski, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski. oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn.

Tematem przewodnim spotkania była działalność Ministerstwa w zakresie polityki socjalnej i społecznej, oraz możliwości i obowiązki samorządów.

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 09:10
Więcej…
 
Promocja szkolnictwa zawodowego i pomocy uczniom w wyborze zawodu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 15 kwietnia 2015 08:54

Image_4Dnia 14 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie poświęcone promocji szkolnictwa zawodowego i pomocy uczniom w wyborze zawodu. W spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe uczestniczyła Pani Grażyna Przasnyska- Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty. Podczas spotkania omówiono tematy: „ Rola gimnazjum w wyborze zawodu”, „doradztwo zawodowe” oraz „Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi”.

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 08:58
Więcej…
 
Targi Pracy i Edukacji w Nowym Mieści Lubawskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 15 kwietnia 2015 08:47

ImageW Nowym Mieście Lubawskim w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida 13 kwietnia odbyły się pierwsze w powiecie Targi Pracy i Edukacji, których inicjatorem był Powiatowy Urząd Pracy. Wydarzenie zorganizowane było pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Starosty Nowomiejskiego. Targi Pracy otworzył Kandydat na Prezydenta RP- Adam Jarubas. Celem, który przyświecał organizatorom, to przede wszystkim pomoc osobom zainteresowanym w podjęciu bądź zmianie dotychczasowego zatrudnienia, a także zapoznaniu się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy. Wystawcy mieli okazję do prezentacji swoich profili działalności i zapoznania się z ofertami Powiatowego Urzędu Pracy i ośrodków OHP z Kurzętnika i Iławy.

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 09:11
Więcej…
 
Spotkanie z Kandydatem na Prezydenta RP Adamem Jarubasem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 15 kwietnia 2015 08:42

W pImage_1oniedziałek 13 kwietnia w sali widowiskowej kina „Harmonia” w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie wyborcze z kandydatem na Prezydenta RP Adamem Jarubasem. Przy stole dyskusyjnym wraz z kandydatem na Prezydenta RP zasiadał również szef nowomiejskiego PSL Zbigniew Ziejewski oraz Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz zainteresowani mieszkańcy powiatu nowomiejskiego.

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 10:21
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 52