Sprzedaż mienia komunalnego


Oferta Inwestycyjna
Gminy Kurzętnik

Park Przemysłowy Nielbark
(materiał w formacie zip)

Oferta inwestycyjna

Gminy Kurzętnik  Investment offer

Kurzętnik

 

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

energa-logo-podstawowe

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Gazyfikacja

 

Gmina Kurzętnik - www.kurzetnik.pl

 

 

 

 

 
Utworzenie żłobka w dawnej Szkole Podstawowej w Tereszewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 27 sierpnia 2015 12:33

Image_1W czwartek 27 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Kurzętniku podpisano umowę na zadanie „Utworzenie żłobka w dawnej Szkole Podstawowej w Tereszewie”. Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany Usługi i Handel „BUD-DOM” Janusz Drzeszyńskiul. Wczasowa 19, 87-300 Brodnica.

Inwestycja za kwotę 713.824,55 zł zostanie wykonana do 31 października 2015 r.

Poprawiony: czwartek, 27 sierpnia 2015 12:37
Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 27 sierpnia 2015 09:49

Informujemy wszystkich rolników, iż z dniem 31 sierpnia 2015 upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

 


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Więcej…
 
Susza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 26 sierpnia 2015 06:58

Kurzętnik, dnia 25 sierpnia 2015 r.

IRO.6181.3.2015

OGŁOSZENIE

 

 

Wyniki kolejnego raportu z monitoringu suszy rolniczej, opublikowanego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazały zagrożenie suszą rolniczą w uprawach roślin strączkowych, ziemniakach, krzewach owocowych we wszystkich gminach województwa.

Z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury i brak opadów od ukazania się wyników ostatniego raportu z monitoringu suszy rolniczej, a także wysokie prawdopodobieństwo pogłębienia się zjawiska suszy rolniczej, Wojewoda Warmińsko - Mazurski podjął decyzję o szacowaniu szkód we wszystkich gminach województwa, z uwzględnieniem, oprócz wskazanych w monitoringu upraw, także upraw kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytków zielonych.

Prosimy o pilne składanie wniosków do gminy o oszacowanie szkód na obowiązujących formularzach dostępnych w gminie, wnioski można także pobrać ze strony internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce - co i gdzie załatwić – ochrona środowiska - ochrona przyrody - rolnictwo (wzór wniosku rolnika - zgłoszenie szkód).

Więcej…
 
Zamek Expom Kurzętnik zaprasza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 25 sierpnia 2015 22:01

Klub Sportowy Zamek Expom Kurzętnik Sekcja Kickboxingu zaprasza na treningi od września . Zaczynamy nowy nabór do wszystkich grup wiekowych . Zajęcia odbywać się będą poniedziałki , wtorki , środy ,czwartki i piątki od godziny 17 …. W salce do sportów walki na kurzętnickim stadionie . Zapraszamy wszystkich chętnych chcących podjąć wyzwanie . Jest to dobry czas aby oderwać swoje dziecko od komputera i zapewnić mu odpowiednią dawkę aktywności fizycznej , jak także nauczyć go samodyscypliny i organizacji własnego czasu .

Na treningi zapraszamy dzieci już w wieku 5-6 lat, młodzież oraz osoby w różnym wieku bo jak wiadomo na sport nigdy nie jest za późno, a sport to najlepsza i najzdrowsza inwestycja w swoje zdrowie .

Nie siedź w domu idź na trening .

Więcej informacji pod telefonem - 502 415 621 , na stronce klubowej www.jobsteam.vgh.pl lub facebooku Sekcja Kickboxingu Zamek Expom Kurzętnik .

Więcej…
 
Dożynki Gminno-Powiatowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 07:16

Poprawiony: czwartek, 27 sierpnia 2015 09:30
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 12 sierpnia 2015 06:46

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

 


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

 

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 

1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

Więcej informacji na stronie: www.minrol.gov.pl

 

Poprawiony: środa, 12 sierpnia 2015 06:53
 
Bezkosztowe pożyczki dla MŚP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 12 sierpnia 2015 06:40

 W związku z realizacją Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 3/PG/POPW/2015/04 z dnia 31 lipca 2015 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „_Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” _w ramach I Osi priorytetowej:
Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, uprzejmie informuję, że od dnia 04 SIERPNIA 2015 R. Agencja przyjmuje wnioski o udzielenie MŚP pożyczek.

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 07:47
Więcej…
 
Zapraszamy na konsultacje LSR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 10 sierpnia 2015 09:56

alt

Poprawiony: środa, 12 sierpnia 2015 06:45
 
W najbliższą sobotę zapraszamy na II Reggae Blues Festival PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 03 sierpnia 2015 13:15

alt

Poprawiony: środa, 12 sierpnia 2015 09:08
 
Nabór do żłobka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 24 lipca 2015 19:36

Jednym z priorytetów Gminy Kurzętnik, jest ciągła dbałość o jakość i komfort życia społeczeństwa podyktowana wciąż pojawiającym się potrzebom, którym zaspokojeniu służy trafny wybór odpowiedniej strategii, przynoszącej usatysfakcjonowanie mieszkańców wsi. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest wciąż narastający problem wynikający z niezaspokojonych potrzeb społeczności lokalnych, na terenie naszej Gminy zostaną utworzone po raz pierwszy dwa żłobki samorządowe. Nowo powstała instytucja zostanie zrealizowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społecznego, poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej rodzica, uwzględniająca równocześnie zasady prawidłowego rozwoju dziecka podczas nieobecności rodziców. Możliwość znalezienia nowych miejsc pracy dla rodziców posyłających dzieci do żłobka, zmniejszenie bezrobocia na rynku, wsparcie rodziców w procesie wychowywania dzieci, to tylko niektóre składniki efektywności inwestycji, które staną się trafnym posunięciem i rozwiązaniem uderzającym w ekonomiczną problematykę Gminy Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż:

Z dniem 1 grudnia br., uruchomiony zostanie Żłobek w Tereszewie w budynku nr 44 oraz Żłobek w Przedszkolu w Kurzętniku na ul. Jagiełły 11. Przewidziano 16 miejsc dla dzieci w Żłobku w Tereszewie i 7 w Żłobku w Kurzętniku. Przedział wiekowy, w jakim powinno mieścić się dziecko: od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek będzie funkcjonował w dni powszednie: od poniedziałku do piątku. W placówce będzie zapewniona opieka do 10 godzin dziennie. Godziny funkcjonowania instytucji mieszczą się w przedziale czasowym od godz. 5.30 do godz. 15.30. Na wniosek rodziców będzie możliwość przedłużenia pobytu dziecka do godziny 16.30. Należy zaznaczyć, iż przedstawione godziny funkcjonowania żłobka nie są godzinami ostatecznymi i mogą ulec przekształceniu. Godziny o których mowa, w zależności od potrzeb wynikłych na etapie początkowym funkcjonowania instytucji, mogą ulec zmianie na potrzeby rodziców aktywnych zawodowo. Z myślą o rodzicach pracujących w systemie dwuzmianowym i wielozmianowym, godzina rozpoczęcia pracy żłobka została adekwatnie ustalona do potrzeb społeczeństwa. Wstępny koszt pobytu dziecka w żłobku wyniesie 490,00 zł. Wskazany koszt, będzie obejmował pełne wyżywienie wraz ze stałą opieką nad dzieckiem.

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2015 23:14
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 57