OTWARCIE OSZ OHP W KURZĘTNIKU Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 11 grudnia 2013 12:55

Image10 grudnia 2013 roku nastąpiło otwarcie nowo powstałej jednostki działającej w strukturach CEiPM OHP w Elblągu - Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Kurzętniku

Placówka powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek powstał dzięki współpracy Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Wójtem Gminy Kurzętnik Wojciechem Dereszewskim i Wicestarostą Nowomiejskim Marcinem Bulińskim. Placówka utworzona została w celu zwiększenia dostępu młodzieży w wieku 18-25 lat do usług z zakresu szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia zawodowego.

Podczas wystąpienia Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski wyraził swą wdzięczność
z racji utworzenia placówki i zaznaczył, jak ważna jest współpraca lokalnych władz, przedsiębiorców
i Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Podkreślił, że pokłada nadzieje w tym, iż niebawem przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dobrze przeszkolonych, młodych ludzi, gotowych do pracy w ich przedsiębiorstwach.

Po uroczystym powitaniu władz lokalnych, przedsiębiorców i gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawicieli władz. W drugiej części spotkania głos zabrał Dyrektor CEiPM OHP w Olsztynie Marek Obrębski, który omówił najważniejsze założenia i cele projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przede wszystkim podkreślił szczególne znaczenie współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz, placówkami oświatowymi, pracodawcami, a młodzieżą. W ostatnim wystąpieniu Dyrektor CEiPM OHP w Elblągu Iwona Pekura ukazała główne zadania i cele Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku. Przedstawiła najbliższe działania związane z organizacją szkoleń, m. in. z analizą lokalnego rynku pracy i prognozami najbliższego działania.