Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz
„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku ukończona” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 29 listopada 2018 07:52

 

image_4Gmina Kurzętnik w ostatnim czasie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”. Mieszkańcy i goście kurzętnickiej gminy zyskali atrakcyjne miejsce do spędzania czasu, rozwoju pasji i nabywania nowych doświadczeń.

Zadanie zrealizowano dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo.
Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł 172 207,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 131 225,46 zł. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o. o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa.

Przedmiotem projektu stała się budowa toru rowerowego oraz montaż minirampy na dotychczas niezagospodarowanym terenie położonym w miejscowości Kurzętnik.
Inwestycję zrealizowano przede wszystkim z myślą o młodych miłośnikach jazdy rowerowej, jazdy na hulajnodze, deskorolce, rolkach i wrotkach, którzy chcą poznawać tajniki jazdy ekstremalnej.

Dodatkowo, zadanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej Gminy Kurzętnik, zachęcenie do uprawiania sportu, spędzania czasu na świeżym powietrzu zarówno wśród rówieśników, jak i w gronie rodzinnym.

Więcej…
 
„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą ,w Kurzętniku” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 28 września 2018 00:00

Image_4W dniu 28 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Pan Adam Zapałowski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku” głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o. o. Fijewo 50A, 

14-260 Lubawa, Inwestycja za kwotę 153.000,00 zł zostanie wykonana do 05 listopada 2018 r.

Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rekreacyjnego toru rowerowego dla rowerów bez napędu oraz montaż minirampy. Tor rowerowy składa się z ziemnych garbów zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami. Tor ma układ zamknięty tworzony przez 2 pętle, składające się odpowiednio z muld stolika oraz zakrętów (band). Całość tworzy obwodowy układ jazdy z terenem rozdzielającym pośrodku obiektu. W ramach zadania utworzona będzie również minirampa -- urządzenie przeznaczone do nauki jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX. Skierowane do odbiorców zaczynających swoją przygodę z jazdą ekstremalną.

Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz Drzycimski Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława.

Całość zadania dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 6 Kultura i dziedzictwo, Działania: RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne Poddziałania: RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów, Schemat B.

Poprawiony: poniedziałek, 01 października 2018 06:28
Więcej…
 
„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 17 lipca 2018 00:00

„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”

 

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

 

 

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2. „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów”

Dnia 25 czerwca 2018 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.

Poprawiony: czwartek, 02 sierpnia 2018 13:11
Więcej…