Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Żlobki
Żłobki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 03 listopada 2015 15:39

Poprawiony: wtorek, 03 listopada 2015 15:41
 
FINANSOWE WSPARCIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŻŁOBKACH I W PRZEDSZKOLACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 09 września 2015 07:07

FINANSOWE WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH RODZICÓW PODEJMUJĄCYCH PRACĘ

Propagując ideę zapewniania dzieciom – które nie osiągnęły jeszcze wieku obowiązku szkolnego – jednej z form wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, podjęto się utworzenia żłobków na terenie Gminy Kurzętnik. Wczesna edukacja jest coraz częściej postrzegana jako istotny pierwszy krok na drodze do dalszego rozwoju edukacyjnego dziecka.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kurzętnik, naboru przyjęcia dzieci do żłobka w Tereszewie i w Kurzętniku, informujemy, iż będzie możliwość finansowego wsparcia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego.

Od 01 września 2015 roku istnieje możliwość ubiegania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim refundacji części lub całości kosztów opieki nad dzieckiem.

O przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 7 roku życia, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) lub została skierowana do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje osobie bezrobotnej dla której został ustalony II profil pomocy lub III profil pomocy – tylko w ramach programu specjalnego.

Refundacja przysługuje w wysokości uzgodnionej, zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, jednak nie wyżej niż 300 zł za pełny miesiąc na każde dziecko.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim–

http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl

oraz pod nr telefonu 56 472 42 97

Poprawiony: piątek, 11 września 2015 18:38
 
Nabór do żłobka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 24 lipca 2015 19:36

Jednym z priorytetów Gminy Kurzętnik, jest ciągła dbałość o jakość i komfort życia społeczeństwa podyktowana wciąż pojawiającym się potrzebom, którym zaspokojeniu służy trafny wybór odpowiedniej strategii, przynoszącej usatysfakcjonowanie mieszkańców wsi. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest wciąż narastający problem wynikający z niezaspokojonych potrzeb społeczności lokalnych, na terenie naszej Gminy zostaną utworzone po raz pierwszy dwa żłobki samorządowe. Nowo powstała instytucja zostanie zrealizowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społecznego, poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej rodzica, uwzględniająca równocześnie zasady prawidłowego rozwoju dziecka podczas nieobecności rodziców. Możliwość znalezienia nowych miejsc pracy dla rodziców posyłających dzieci do żłobka, zmniejszenie bezrobocia na rynku, wsparcie rodziców w procesie wychowywania dzieci, to tylko niektóre składniki efektywności inwestycji, które staną się trafnym posunięciem i rozwiązaniem uderzającym w ekonomiczną problematykę Gminy Kurzętnik.

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż:

Z dniem 1 grudnia br., uruchomiony zostanie Żłobek w Tereszewie w budynku nr 44 oraz Żłobek w Przedszkolu w Kurzętniku na ul. Jagiełły 11. Przewidziano 16 miejsc dla dzieci w Żłobku w Tereszewie i 7 w Żłobku w Kurzętniku. Przedział wiekowy, w jakim powinno mieścić się dziecko: od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek będzie funkcjonował w dni powszednie: od poniedziałku do piątku. W placówce będzie zapewniona opieka do 10 godzin dziennie. Godziny funkcjonowania instytucji mieszczą się w przedziale czasowym od godz. 5.30 do godz. 15.30. Na wniosek rodziców będzie możliwość przedłużenia pobytu dziecka do godziny 16.30. Należy zaznaczyć, iż przedstawione godziny funkcjonowania żłobka nie są godzinami ostatecznymi i mogą ulec przekształceniu. Godziny o których mowa, w zależności od potrzeb wynikłych na etapie początkowym funkcjonowania instytucji, mogą ulec zmianie na potrzeby rodziców aktywnych zawodowo. Z myślą o rodzicach pracujących w systemie dwuzmianowym i wielozmianowym, godzina rozpoczęcia pracy żłobka została adekwatnie ustalona do potrzeb społeczeństwa. Wstępny koszt pobytu dziecka w żłobku wyniesie 490,00 zł. Wskazany koszt, będzie obejmował pełne wyżywienie wraz ze stałą opieką nad dzieckiem.

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2015 23:14
Więcej…