Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 10:11


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KURZĘTNIK

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kurzętnik w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej podjęła się przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Opracowanie dokumentu zostało zlecone Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej „IDEA” z siedzibą w Olsztynie.

 

Wartość projektu: 45 756 zł

Wartość dofinansowania: 38 892,60 zł

Rok realizacji projektu: 2014/2015  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest gminnym dokumentem strategicznym, którego opracowanie jest odzwierciedleniem  postulatów zawartych w Założeniach do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2011 roku. Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim w formie rozproszonych źródeł energii. PGN służy również realizacji przez Polskę obowiązków wynikających z Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 roku.

 

PGN ma na celu zdefiniowanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy Kurzętnik, a co za tym idzie poprawienia jakości powietrza i komfortu życia jej mieszkańców a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii poprzez wdrażanie nowych technologii. Opracowanie dokumentu ułatwi Gminie pozyskiwanie, na preferencyjnych warunkach, funduszy ze środków unijnych i krajowych na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego jak również kontynuację podjętych już działań w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego czy instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Efektem końcowym PGN będzie pakiet działań nakierowanych bezpośrednio
i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych co pozwali osiągnąć całej społeczności lokalnej długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

 

Zadania w ramach PGN:

1.  Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik na lata 2014-2020

2.  Stworzenie bazy danych

3.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy Kurzętnik

4.  Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów

5.  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik

 

ANKIETA

Podstawą opracowania dobrego PGN jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę należy przesyłać do 31 grudnia 2014 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dziękujemy za zaangażowanie w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik!

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 09:36