Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 10:11


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KURZĘTNIK

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kurzętnik w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej podjęła się przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Opracowanie dokumentu zostało zlecone Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej „IDEA” z siedzibą w Olsztynie.

 

Wartość projektu: 45 756 zł

Wartość dofinansowania: 38 892,60 zł

Rok realizacji projektu: 2014/2015  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest gminnym dokumentem strategicznym, którego opracowanie jest odzwierciedleniem  postulatów zawartych w Założeniach do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2011 roku. Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim w formie rozproszonych źródeł energii. PGN służy również realizacji przez Polskę obowiązków wynikających z Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 roku.

 

PGN ma na celu zdefiniowanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy Kurzętnik, a co za tym idzie poprawienia jakości powietrza i komfortu życia jej mieszkańców a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii poprzez wdrażanie nowych technologii. Opracowanie dokumentu ułatwi Gminie pozyskiwanie, na preferencyjnych warunkach, funduszy ze środków unijnych i krajowych na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego jak również kontynuację podjętych już działań w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego czy instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Efektem końcowym PGN będzie pakiet działań nakierowanych bezpośrednio
i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych co pozwali osiągnąć całej społeczności lokalnej długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

 

Zadania w ramach PGN:

1.  Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik na lata 2014-2020

2.  Stworzenie bazy danych

3.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy Kurzętnik

4.  Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów

5.  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik

 

ANKIETA

Podstawą opracowania dobrego PGN jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę należy przesyłać do 31 grudnia 2014 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dziękujemy za zaangażowanie w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurzętnik!

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 09:36