Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Konferencja „Akademia Rynku Pracy, forum dialogu: samorząd – przedsiębiorcy” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 13 listopada 2013 08:00

Image7 listopada br. w Brzoziu Lubawskim odbyła się konferencja pn.  „Akademia Rynku Pracy, forum dialogu: samorząd-przedsiębiorcy”. Patronat Honorowy objęły Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Konferencję otworzył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski i gospodarz Wójt Gminy Kurzętnik - Wojciech Dereszewski. W Konferencji udział wzięli także: Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, która przedstawiła przygotowaną przez rząd propozycje nowych rozwiązań służących dostosowaniu prowadzonych działań edukacyjnych do potrzeb pracodawców, podkreśliła także znaczącą rolę Ochotniczych Hufców Pracy w łagodzeniu skutków bezrobocia wśród młodych ludzi, a także Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który pogratulował organizatorom przedsięwzięcia.

W programie przewidziano także panele dyskusyjne z udziałem władz lokalnych, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz lokalnych przedsiębiorców, podczas których
paneliści przedstawili swoje propozycje działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia na Warmii i Mazurach.

W środę 6 listopada br. Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski podpisał także trzy listy intencyjne. Pierwszy o współpracy gospodarczej pomiędzy Gminą Kurzętnik
i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., drugi pomiędzy Gminą Kurzętnik, Powiatem Nowomiejskim a Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą OHP dotyczącym współdziałania i rozwijania nowych form współpracy mającej na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży. Trzeci list intencyjny dotyczył nawiązania trwałej współpracy gospodarczej pomiędzy Gminą Kurzętnik a Gminą Braniewo.

 

 

 

Poprawiony: środa, 13 listopada 2013 08:30